آخرين اطلاعات مربوط به ٢٩/١٠/١٣٩٥ ساعت:  ١٦:٠٠
اختيارخ فولاد-1400  ٨٢    ١٧لوله و تجهیزات سدید  ١,٧٧٠    ٢٨٦مجتمع پترو صنعت گامرون  ٤٤,٨١١    ٦,٤٢١قند هكمتان  ٢,٩٠٠    ٣٢٨فيبر ايران(تقدم)  ٥,٩٠٠    ٥٣٦اختيارخ فولاد-1200  ٢٨٠    ٢٥آهن و فولاد میلاد  ٦٥٢    ٥٣اختيارخ فولاد-1300  ١٨٤    ١٣تکادو  ٢,٧٤٧    ١٨٩مسكن پرديس  ٢,٥٠٠    ١٥٤
ورود اعضاء
ثبت نام کاربر جدید رمز عبور را فراموش کردم!
ارز
يكصد ين ژاپن ٢,٨٤٠ ٥
دلار آمريكا ٣,٢٣٦ (١)
پوند ٣,٩٠٩ ١٥
يورو ٣,٤٤٢ ٨
درهم امارات ٨٨١ ٠
دلار كانادا ٢,٤٦٣ ٠
سكه
يك بهار آزادي ١,١٥٥,٠٠٠ ٠
نيم بهار آزادي ٦٠٢,٠٠٠ (١,٠٠٠)
طرح جديد ١,١٨٤,٥٠٠ ٨٠٠
ربع سكه ٣١٨,٠٠٠ (٢,٠٠٠)
فلزات رنگين
هر اونس طلا ١,٢١٤ ٧
هر اونس نقره ١٧ ١
روي ٢,٦٩٤ (٧١)
آلومينيوم ١,٥٨٥ ٢٥
مس ٥,٧٧١ (٨٦)
قلع ٢١,٠١٥ (١١٠)
سرب ٢,٢٦٨ (٤٧)
نيكل ١٠,١٧٥ (٦٠)
شاخص هاي جهاني
FTSE 100 ٧,١٦٨ (٩٧)
Nikkei ١٨,٧٩٦ (٤٥٤)
S&P 500 ٢,٢٦٥ (٧)
Dow Jones ١٩,٧٦٦ (٦٦)
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
تغييرات: ١٠١.٨   ارزش: ٧٩,٣٨٢.٢
You need to upgrade your Flash Player
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فولاد-1400 ٨٢ ١٧ ٢٦.١٥
لوله و تجهیزات سدید ١,٧٧٠ ٢٨٦ ١٩.٢٧
مجتمع پترو صنعت گامرون ٤٤,٨١١ ٦,٤٢١ ١٦.٧٣
قند هكمتان ٢,٩٠٠ ٣٢٨ ١٢.٧٥
فيبر ايران(تقدم) ٥,٩٠٠ ٥٣٦ ٩.٩٩
اختيارخ فولاد-1200 ٢٨٠ ٢٥ ٩.٨
آهن و فولاد میلاد ٦٥٢ ٥٣ ٨.٨٥
اختيارخ فولاد-1300 ١٨٤ ١٣ ٧.٦
تکادو ٢,٧٤٧ ١٨٩ ٧.٣٩
مسكن پرديس ٢,٥٠٠ ١٥٤ ٦.٥٦
 • اخبار بازار سرمایه
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • گزارش های تحليلي
 • اطلاعیه‌های سازمان

صفحه اصلی |  درباره ما |  تماس با ما |  راهنما |  نسخه ٢.٥.٠
Copyright © 2011 Tamin Sarmaye Novin Asset Management Co. all Rights Reserved. Powered by : Rayanhamafza.com